NAJCZĘSTSZE PYTANIA I GLOSARIUSZ

 

Samochody z napędem 4x4 - co warto wiedzieć

Mnóstwo pytań i za mało czasu? Weź głęboki oddech – przygotowaliśmy listę najczęstszych pytań, dzięki której możesz spędzić mniej czasu przed komputerem, a więcej na szlakach.

Czym różnią się stałe i dołączane systemy napędu 4WD?
Stały system 4WD wykorzystuje centralny mechanizm różnicowy, który pozwala przedniemu i tylnemu wałowi napędowemu obracać się z różnymi prędkościami, umożliwiając jazdę na suchej nawierzchni w normalnych warunkach System dołączany nie posiada centralnego mechanizmu różnicowego i blokuje przedni i tylny wał napędowy razem. W przypadku systemów dołączanych należy korzystać z systemu 2WD w normalnych warunkach jezdnych oraz 4WD tylko do jazdy w terenie i po mokrych bądź śliskich nawierzchniach.
Dlaczego nie można używać dołączanego systemu 4WD na suchych nawierzchniach?
Dołączane systemy 4WD skutecznie blokują przedni i tylny wał napędowy, tworząc jeden zespół napędowy, który nie pozwala na różnicowanie prędkości obrotu pomiędzy przednim i tylnym wałem napędowym. W przypadku nadmiernych obrotów na suchej nawierzchni lub w zakrętach z układu napędowego może wydobywać się hałas i może dojść do jego zacięcia („wroni skok”). To zacięcie może prowadzić do wzrostu temperatury i uszkodzenia części.
Dlaczego występuje „wroni skok” (Crow Hop)?
Gdy pojazd skręca, każde koło obraca się po innym promieniu skrętu, co oznacza, że pokonuje różne dystanse z różną prędkością. Jeśli przednia i tylna oś pojazdu jest zablokowana i koła obracają się na suchej nawierzchni, różnica w prędkości kół powoduje czasem zacięcie układu napędowego, które kończy się hukiem lub szarpaniem pojazdu, gdy jedna z opon traci przyczepność.
Czy można załączyć tryb napędu 4WD High przy każdej prędkości?
Tryb 4WD High można załączyć, gdy pojazd stoi lub jest w ruchu. Jeżeli pojazd porusza się, 4WD High można załączyć do prędkości 88 km/h.
Jak długo mogę jechać w trybie 4WD High?
W systemie dołączanym dłuższa jazda z napędem 4WD High zalecana jest tylko na mokrych i śliskich nawierzchniach. W przypadku systemów stałych nie musisz się martwić o przełączenie na tryb 2WD, kiedy nawierzchnia zmieni się na lepszą.
Jak szybko mogę jechać w trybie 4WD High?
Możesz jechać tak szybko, jak pozwalają na to warunki na drodze.
Czym jest tryb napęd 4WD Low (reduktor)?
4WD Low to tryb opracowany specjalnie do okresowego korzystania, kiedy potrzebna jest lepsza trakcja lub do osiągnięcia maksimum mocy pociągowej. Przedni i tylny wał napędowy blokowane są razem, a moc z silnika przenoszona jest za pośrednictwem innych zębatek w celu zwiększenia momentu obrotowego na kołach.
Staraj się nie włączać ani nie wyłączać napędu z redukcją w momencie, gdy pojazd jedzie z prędkością wyższą niż 3–5 km/godz., i nie używaj tego napędu do normalnej jazdy.
Czy mogę przełączyć się na tryb 4WD Low (reduktor) przy dowolnej prędkości?
Nie. Kiedy pojazd toczy się z prędkością 3–5 km/godz., przesuń dźwignię automatycznej skrzyni biegów w pozycję Neutral, a w przypadku manualnej skrzyni biegów wciśnij pedał sprzęgła. Kiedy pojazd porusza się siłą rozpędu z prędkością 3–5 km/godz., przesuń dźwignię skrzyni rozdzielczej przez pozycję Neutral do pozycji LOW.
Jak szybko mogę jechać z napędem 4WD z redukcją?
Nie przekraczaj prędkości 40 km/godz.
Czy mogę przełączyć się na tryb 4WD Low podczas postoju?
Włączanie oraz wyłączanie napędu 4WD Low jest możliwe podczas postoju, ale może być utrudnione ze względu na nieodpowiednie ułożenie zębatek w skrzyni biegów. Preferowaną metodą włączania napędu z redukcją jest zwolnienie do prędkości 3–5 km/godz. i ustawienie skrzyni biegów w pozycji Neutral. Kiedy pojazd nadal porusza się do przodu, przesuń pewnie dźwignię skrzyni biegów do pozycji 4 Low. Następnie włącz z powrotem żądany bieg. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji obsługi.
Co jeśli w ogóle nie korzystam z pokrętła Selec-Terrain®?
W trybie AUTO pojazd automatycznie dobiera odpowiednie ustawienia na podstawie wykrytych przez siebie warunków.
Czy pojazd powinien być zaparkowany, czy w ruchu, aby móc korzystać z systemów Quadra-Lift® oraz Selec-Terrain®?
Aby ustawić zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift® lub tryb Selec-Terrain™, pojazd może być zaparkowany lub się poruszać. Gdy pojazd jest w ruchu, kierowca może ręcznie wybrać odpowiednie ustawienie wysokości w systemie Quadra-Lift® lub pozwolić pojazdowi automatycznie wybrać optymalne ustawienie.
Za pomocą pokrętła Selec-Terrain™ kierowca może także zoptymalizować układ przeniesienia napędu oraz hamulcowy i układ kontroli trakcji pod kątem danego terenu. Poszczególne ustawienia wysokości Quadra-Lift® posiadają odpowiednie wartości graniczne prędkości.
Na przykład, tryb parkowania można aktywować przy prędkościach poniżej 19 km/h. System rozpoczyna obniżanie do wysokości trybu parkowania, gdy prędkość wynosi poniżej 10 km/h. Dzięki tej funkcji wysokość parkowania osiągana jest przed wyjściem z pojazdu. Obowiązuje także górne ograniczenie prędkości dla wysokości terenowych, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jazdy.

Wybierz termin aby zobaczyć jego definicję

Artykulacja osi
Zdolność jednej osi do poruszania się względem podwozia. Jest miarą zdolności opon do pozostawania w kontakcie z podłożem (i utrzymania trakcji) na bardzo nierównym terenie.
Artykulacja zawieszenia
Zawieszenie Trail Rated® jest elastyczne jak gimnastyk. A dokładnie w jaki sposób? Elastyczność jest kluczem do optymalnego skoku koła. Im dłuższą drogę może pokonać koło lub bardziej się ścisnąć w nadkolu, tym lepiej utrzymuje kontakt z podłożem i pozwala uzyskać trakcję niezbędną do pokonania przeszkód.
Asystent zjazdu ze wzniesienia Hill Descent Control
System ten wykorzystuje układ hamulcowy do kontrolowanego zjazdu pojazdu ze wzniesień. Układ ten pozwala na płynne i kontrolowane zjeżdżania ze stromych i śliskich pochyłości na wyboistym terenie bez konieczności naciskania na pedał hamulca przez kierowcę. Jeśli pojazd przyspiesza bez ingerencji kierowcy, układ automatycznie włącza hamulce w celu zwolnienia pojazdu do wymaganej prędkości.
Blokada mechanizmu różnicowego
Zapewnia jeszcze lepszą przyczepność w porównaniu z mechanizmem różnicowym o ograniczonym tarciu wewnętrznym poprzez „blokowanie” półosi, jeśli taki jest zamiar kierowcy. Blokady mechanizmu różnicowego nie dopuszczają różnic w prędkości obrotowej kół i bezwzględnie nie można z nich korzystać na suchych, utwardzonych drogach.
Centralny mechanizm różnicowy – z kołami zębatymi
Przekładnia znajdująca się wewnątrz skrzyni rozdzielczej w pojazdach ze stałym napędem 4WD. Stosowany jest do rozdzielania momentu obrotowego na przednie oraz tylne wały napędowe i umożliwia obracanie się kół przednich i tylnych z różną prędkością podczas jazdy po zakręcie.
Haki holownicze
Kute haki stalowe do dużych obciążeń z przodu i z tyłu pojazdu pełniące funkcję punktów zaczepienia pasów i lin wciągarek w razie utknięcia pojazdu.
Kąt natarcia
Patrząc od poziomu podłoża jest to stopień nachylenia zbocza, na które pojazd może wjechać bez ryzyka otarcia lub uderzenia przednim podwoziem/zderzakiem. Jest to ważny wskaźnik zdolności do poruszania się po trudnym terenie, na przykład przez głazy i kłody. Krótki zwis przedni pozwala na duży kąt natarcie i zwiększa zdolność do poruszania się w terenie.
Kąt rampowy
Kąt definiujący możliwość przejazdu nad przeszkodę, kłodą, szczytem bez ocierania o elementy podwozia, ramę.
Kąt zejścia
Podczas zjazdu z pochyłości na równy odcinek drogi, kąt ten wskazuje stopień nachylenia zbocza/przeszkody, przy którym pojazd może bezpiecznie zjechać bez ryzyka otarcia lub uderzenia tyłem podwozia/zderzakiem.
Mechanizm różnicowy
Przekładnia, która przenosi moment obrotowy na koła napędzane, pozwalając im jednocześnie obracać się z różną prędkością podczas jazdy na zakręcie. Pojazdy 4WD wyposażone są w mechanizmy różnicowe na obu osiach przednich i tylnych.
Mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym ELSD
Posiada te same podstawowe funkcje stosowane w mechanizmie różnicowym, a dodatkowo jeszcze jedną zaletę – jeśli koło napędzane zaczyna się obracać po wjechaniu na śliską powierzchnię, mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym automatycznie przeniesie moment obrotowy na koło po przeciwnej stronie, zwiększając w ten sposób trakcję.
Mechanizm różnicowy osi
Mechanizm różnicowy jest przekładnią znajdującą się w centralnej obudowie zespołu osi, który pozwala na obracanie się kół z różną prędkością podczas jazdy po zakręcie.
Napęd na cztery koła
Układ przeniesienia napędu wykorzystujący skrzynię rozdzielczą rozdzielającą moc silnika między osią przednią i tylną w celu napędzania wszystkich czterech kół. W stałych układach napędowych na cztery koła stosuje się centralny mechanizm różnicowy pozwalający na obracanie przedniego i tylnego wału napędowego z różną prędkością. W ten sposób możliwa jest jazda z napędem 4x4 na suchej nawierzchni w normalnych warunkach. Układ z dołączanym napędem drugiej osi nie posiada centralnego mechanizmu różnicowego i w normalnych warunkach jazdy musi wykorzystywać tylko napęd na dwa koła. W układzie z dołączanym napędem drugiej osi tryb napędu na cztery koła może być wykorzystywany tylko podczas jazdy terenowej lub na śliskich nawierzchniach.
Napęd na dwa koła
Jeśli dźwignia ustawiona jest w tym położeniu, przednia oś obraca się swobodnie, natomiast moc jest przenoszona na tylną oś i tylne koła, które napędzają pojazd.
Neutral (luz)
Jeśli dźwignia zmiany biegów ustawiona jest w tym położeniu, przednia i tylna oś obracają się swobodnie. Przy manualnej skrzyni biegów wykorzystywane do holowania pojazdu Jeep® za innym pojazdem (np. samochodem kempingowym), dzięki czemu odłączanie wałów napędowych nie jest konieczne. Stosowane również w procesie przełączania na 4 Low.
Odłączenie napędu przedniej osi
Element mechaniczny lub sterowany podciśnieniem wykorzystywany głównie w modelach z napędem na cztery koła i służący do dołączania i odłączania napędu przedniej osi. Podczas przełączania z napędu na cztery koła na napęd na dwa koła układ ten odłącza przednią oś od układu napędowego, dzięki czemu przednie koła nie obracają niepotrzebnie przedniego układu napędowego. Efektem jest zmniejszenie zużycia przedniego układu napędowego, ograniczenie hałasu i zużycia paliwa.
Solidny kawałek metalu łącząca koła przedniej i/lub tylnej osi. Elementy zawieszenia łączą się z osią i ramą nadwozia pojazdu.
Otwarty centralny mechanizm różnicowy
Umieszczony w skrzyni rozdzielczej w niektórych pojazdach ze stałym napędem na cztery koła; ten podzespół pracuje w taki sam sposób, jak otwarty mechanizm różnicowy na osiach, jednak posiada bardziej zwartą konstrukcję. Podzespół ten wyposażony jest w zespół kół planetarnych obracających się dookoła koła słonecznego i wewnątrz wieńca zębatego.
Płyta ochronna podwozia
Pomaga chronić podwozie przed uszkodzeniem podczas jazdy terenowej.
Przekładnia bezstopniowa CVT
Bezstopniowe (nieograniczona liczba przełożeń) przenoszenie momentu obrotowego silnika z wykorzystaniem sprzęgła odśrodkowego, wytrzymałego łańcucha stalowego (ew. paska) i kół stożkowych.
Prześwit
Nie szoruj podwoziem po błocie – przejeżdżaj ponad kłodami, skałami i innymi przeszkodami, nie uszkadzając przy tym podwozia. Samochody Jeep® Trail Rated® 4x4 charakteryzują się optymalnym kątem natarcia, kątem rampowym oraz kątem zejścia oraz dużym prześwitem.
Prześwit poprzeczny
Odległość od podłoża do najniższego punktu podwozia między osiami.
Skrzynia biegów
Mechanizm zamieniający moment obrotowy na użyteczną moc napędową przez zespół kół zębatych. Te zestawy kół zębatych zwielokrotniają moment obrotowy silnika w różnym zakresie, co pozwala spełnić konkretne wymagania podczas jazdy.
Skrzynia rozdzielcza
Skrzynia rozdzielcza przenosi moment obrotowy na przednie i tylne wały napędowe w pojazdach 4WD Jeep® i może posiadać wysokie oraz niskie przełożenie (reduktor). Wszystkie skrzynie rozdzielcze dostępne w samochodach Jeep opisano w sekcji Przygotowanie.
Sprężyny śrubowe
Sprężyny z elastycznego metalu, które mogą być ściskana lub rozciągana wzdłuż swojej osi centralnej bez trwałego odkształcenia. Sprężyny śrubowe podtrzymują masę pojazdu, pozwalając na przemieszczanie kół w górę i w dół na wybojach.
Skok/odbicie
Ruch koła powoduje ściskanie/rozciąganie jego zawieszenia. Jeśli koło uzyska pełną drogę skoku, znajdzie się w górnej granicy swojego ruchu. Przeciwieństwem skoku jest odbicie, ruch koła rozciągający zawieszenie pojazdu.
Skok zawieszenia
Od pełnego skoku aż do pełnego odbicia, chodzi o ruchu koła w pionie na który pozwala zawieszenie.
Sprzęgło sterowane elektronicznie
Zarządza transferem momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią bez ingerencji kierowcy, zapewniając płynną charakterystykę jazdy.
Sprzęgło wiskotyczne
Urządzenie reagujące w zależności od prędkości kół na osi i zlokalizowany w skrzyni rozdzielczej oraz rozdzielające moment napędowy między przednią i tylną osią w razie poślizgu koła. Sprzęgła wiskotyczne są zwykle stosowane w pojazdach z napędem na cztery koła oraz w pojazdach z układem napędowym na cztery koła automatycznym lub na żądanie.
System kontroli trakcji oparty na hamulcach (BLD)
Poprzez przyhamowanie koła przenosi moment obrotowy na drugie na tej samej osi w przypadku wykrycia poślizgu koła.
Tarcie ruchowe
Opór powierzchni względem ruchu względnego, np. w przypadku ślizgającego lub toczącego się ciała.
Tarcze sprzęgła
Szereg kolejnych tarcz stalowych w skrzyni rozdzielczej w różnych systemach 4WD, dołączanych lub automatycznych. Jeden zestaw tarcz jest połączony z piastą zespołu sprzęgła tylnego wału napędowego; drugi zestaw jest połączony z bębnem sprzęgła połączonym z przednim wałem napędowym. Obudowa sprzęgła jest zwykle wypełniona kleistą cieczą o konsystencji silikonu, która styka się z tarczami, wspomagając przenoszenie momentu obrotowego na wał napędowy. Włączanie tarcz sprzęgła może być również sterowane elektronicznie.
Trakcja
Trakcja w samochodach z napędem na cztery koła to inaczej przyczepność opon do podłoża. Emblemat Trail Rated® oznacza, że system napędu pozwala zachować kontrolę nad pojazdem na nieokiełznanym terenie, śliskiej nawierzchni (woda, błoto, śnieg) i stromych zboczach.
Wał napędowy
Wał łączący wałek wyjściowy skrzyni biegów z wałkiem pośrednim mechanizmu różnicowego. Pojazdy z napędem na cztery koła wyposażone są w drugi wał napędowy biegnący od skrzyni rozdzielczej do przedniego mechanizmu różnicowego.
Włączanie podczas jazdy (shift-on-the-fly)
Możliwość przełączenia pomiędzy trybem napędu na dwa koła a trybem napędu na cztery koła podczas jazdy.
Współczynnik przełożenia całkowitego układu napędowego
Istotny przy odważnych wyprawach off-road obejmujących wjeżdżanie na strome wzgórza i spadki terenu; jest to przełożenie przekładni głównej pojazdu na przełożeniu terenowym. Pozwala na „pełzanie” pojazdów Jeep® (bez naciskania pedału przyspieszenia) z bardzo niską prędkością. Ważne rozwiązanie – całą pracę wykonuje sam pojazd. Współczynnik przełożenia całkowitego układu napędowego wyznacza następujący wzór: współczynnik przełożenia pierwszego biegu x współczynnik przełożenia tylnej osi x współczynnik przełożenia terenowego (reduktora). Im wyższa wartość, tym lepsze właściwości off-road.
Współczynnik pełzania Crawl ratio
„Współczynnik pełzania” jest najniższym przełożeniem całkowitym układu napędowego w pojeździe i wynika z przemnożenia współczynnika przełożenia pierwszego biegu przez współczynnik przełożenia terenowego (reduktora) i przełożenie przekładni głównej.
„Wroni skok” (Crow Hop)
Drgania, szarpanie pojazdu i zdzieranie opon wskutek warunków panujących w układzie przenoszenia napędu, spowodowany zwykle przez jazdę w trybie 4WD w systemie z dołączanym napędem (Part-time) drugiej osi po suchej jezdni.
Zawieszenie zależne/sprężyny śrubowe
Idealne wyposażenia do off-road’u. Zamiast osobnego resorowania każdego koła na jednej osi (jak w przypadku zawieszenia niezależnego) oś sztywna łączy zawieszenie dwóch kół. Masa pojazdu spoczywa wówczas na sprężynach śrubowych, które pozwalają na ruch kół w górę i w dół podczas jazdy terenowej.
Zwrotność
Sprawny, zwinny. Trail Rated® Jeep® 4x4 posiada konstrukcję pozwalającą na przejazd przez wąskie wąwozy, uniknięcie niebezpiecznych sytuacji oraz drobnych uszkodzeń podwozia dzięki precyzyjnemu sterowaniu i zoptymalizowanemu rozstawowi osi. Nawet gazele nie poruszają się z taką gracją.
Zespół wyjściowy ze stałym jarzmem
Efektywnie wykorzystuje dodatkową moc wyjściową ze skrzyni rozdzielczej i wspomaga płynną pracę układu przeniesienia napędu.
4WD High (bez redukcji)
Tryb 4WD High wykorzystywany jest na drogach lub na łatwym terenie i przekazuje na wały napędowe bezpośrednie przełożenie ze skrzyni biegów bez redukcji.
4WD Low (z redukcją)
Tryb służący do jazdy w trudnych warunkach terenowych.
POWRÓT DO GÓRY