Czym różnią się stałe i dołączane systemy napędu 4WD?

Stały system 4WD wykorzystuje centralny mechanizm różnicowy, który pozwala przedniemu i tylnemu wałowi napędowemu obracać się z różnymi prędkościami, umożliwiając jazdę na suchej nawierzchni w normalnych warunkach. System dołączany nie ma centralnego mechanizmu różnicowego i blokuje przedni i tylny wał napędowy razem. W przypadku systemów dołączanych należy korzystać z trybu 2WD w normalnych warunkach jezdnych oraz 4WD tylko do jazdy w terenie i po mokrych bądź śliskich nawierzchniach.

Dlaczego nie można używać dołączanego napędu 4WD na suchych nawierzchniach?

Dołączane systemy 4WD skutecznie blokują przedni i tylny wał napędowy, tworząc jeden zespół napędowy, który nie pozwala na różnicowanie prędkości obrotowej pomiędzy przednim i tylnym wałem napędowym. W przypadku nadmiernych obrotów na suchej nawierzchni lub w zakrętach z układu napędowego może wydobywać się hałas i może dojść do jego zacięcia („wroni skok”). To zacięcie może prowadzić do wzrostu temperatury i uszkodzenia części.

Dlaczego występuje „wroni skok” (Crow Hop)?

Gdy pojazd skręca, każde koło obraca się po innym promieniu skrętu, co oznacza, że pokonuje różne dystanse z różną prędkością. Jeżeli przednia i tylna oś pojazdu jest zablokowana i koła obracają się na suchej nawierzchni, różnica w prędkości kół powoduje czasem zacięcie układu napędowego, które kończy się hukiem lub szarpaniem pojazdu, gdy jedna z opon traci przyczepność.

Czy można załączyć tryb napędu 4WD High przy każdej prędkości?

Tryb 4WD High można załączyć, gdy pojazd stoi lub jest w ruchu. Jeżeli pojazd porusza się, 4WD High można załączyć do prędkości 88 km/h.

Jak długo mogę jechać w trybie 4WD High?

W systemie dołączanym dłuższa jazda z napędem 4WD High zalecana jest tylko na mokrych i śliskich nawierzchniach. W przypadku systemów stałych nie musisz się martwić o przełączenie na tryb 2WD, kiedy nawierzchnia zmieni się na lepszą.

Jak szybko mogę jechać w trybie 4WD High?

Możesz jechać tak szybko, jak pozwalają na to warunki na drodze.

Czym jest tryb napęd 4WD Low (reduktor)?

4WD Low (z redukcją) to tryb opracowany specjalnie do okresowego korzystania, kiedy potrzebna jest lepsza trakcja maksymalna siła pociągowa. Przedni i tylny wał napędowy blokowane są razem, a moc z silnika przenoszona jest za pośrednictwem innego zestawu kół zębatych w celu zwiększenia momentu obrotowego na kołach. Staraj się nie włączać ani nie wyłączać napędu z redukcją w momencie, gdy pojazd jedzie z prędkością wyższą niż 3–5 km/godz., i nie używaj tego napędu do normalnej jazdy.

Czy mogę przełączyć się na tryb 4WD Low (reduktor) przy dowolnej prędkości?

Nie. Kiedy pojazd toczy się z prędkością 3–5 km/godz., przesuń dźwignię automatycznej skrzyni biegów w położenie Neutral, a w przypadku manualnej skrzyni biegów wciśnij pedał sprzęgła. Kiedy pojazd porusza się siłą rozpędu z prędkością 3–5 km/godz., przesuń dźwignię skrzyni rozdzielczej przez pozycję Neutral do pozycji LOW.

Jak szybko mogę jechać w trybie 4WD Low?

Nie przekraczaj prędkości 40 km/godz.

Czy mogę przełączyć się na tryb 4WD Low (reduktor) podczas postoju?

Włączanie oraz wyłączanie napędu 4WD Low jest możliwe podczas postoju, ale może być utrudnione ze względu na nieodpowiednie ułożenie zębatek w skrzyni biegów. Preferowaną metodą włączania napędu z redukcją jest zwolnienie do prędkości 3–5 km/godz. i ustawienie skrzyni biegów w położeniu Neutral. Kiedy pojazd nadal porusza się do przodu, przesuń pewnie dźwignię skrzyni biegów do pozycji 4 Low. Następnie włącz z powrotem żądany bieg. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji obsługi.

Co jeżeli w ogóle nie korzystam z pokrętła Selec-Terrain®

W trybie AUTO pojazd automatycznie dobiera odpowiednie ustawienia na podstawie wykrytych przez siebie warunków.

Czy pojazd powinien być zaparkowany, czy w ruchu, aby móc korzystać z systemów Quadra-Lift® oraz Selec-Terrain®?

Aby ustawić zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift® lub tryb Selec-Terrain™, pojazd może być zaparkowany lub się poruszać. Gdy pojazd jest w ruchu, kierowca może ręcznie wybrać odpowiednie ustawienie wysokości w systemie Quadra-Lift® lub pozwolić pojazdowi automatycznie wybrać optymalne ustawienie. Za pomocą pokrętła Selec-Terrain™ kierowca może także zoptymalizować układ przeniesienia napędu oraz hamulcowy i układ kontroli trakcji pod kątem danego terenu. Dla poszczególnych ustawień wysokości systemu Quadra-Lift obowiązują różne limity prędkości. Na przykład tryb parkowania można aktywować przy prędkościach poniżej 19 km/h. System rozpoczyna obniżanie do wysokości trybu parkowania, gdy prędkość wynosi poniżej 10 km/h. Dzięki tej funkcji wysokość parkowania osiągana jest przed wyjściem z pojazdu. Obowiązuje także górne ograniczenie prędkości dla wysokości terenowych, co ma na celu zapewnienie komfortu jazdy.

// START TREASURE DATA SCRIPT // END TREASURE DATA SCRIPT